Romertall 555

romertall 555
Ca. 1 minutters lesetid

DLV er romertallet for 555.