Romertall 5 = V

romertall 5 = V
Ca. 1 minutters lesetid

V er romertallet for 5.