IX romertall = 9

ix romertall = 9
Ca. 1 minutters lesetid

IX er romertallet for 9.