Romertall 6 = VI

romertall 6 = VI
Ca. 1 minutters lesetid

VI er romertallet for 6.