20 romertall = XX

20 romertall = XX
Ca. 1 minutters lesetid

XX er romertallet for 20.