Arisk rase

Ca. 1 minutters lesetid

At det finnes en arisk rase er et historisk konsept basert på ideen om at det er en gruppe mennesker som deler felles aner og egenskaper. Konseptet oppsto i det gamle Roma, hvor det ble brukt til å referere til de germanske folkene som bodde nord for Alpene. Begrepet «arisk» kommer fra sanskritordet ārya, som betyr «edel» eller «opphøyd».

På slutten av 1800-tallet ble konseptet om den ariske rase inntatt av rasistiske ideologer som brukte det for å rettferdiggjøre sin tro på hvite menneskers overlegenhet. I dag er konseptet om den ariske rasen i stor grad blitt diskreditert av historikere og antropologer. Imidlertid fortsetter den å bli brukt av hvite supremasister og andre høyreekstreme grupper som en måte å fremme deres hatefulle ideologi.