Romerske gudinner

Romerske gudinner
Ca. 1 minutters lesetid

Romerske gudinner var en sentral del av Pantheonet av guder som ble tilbedt av folket i Roma. Blant de mest populære var Juno, gudenes dronning; Minerva, visdommens gudinne; Venus, kjærlighetens gudinne; og Diana, jaktens gudinne. Hver av disse gudinnene hadde sine egne templer og kulter, og deres tilbedere feiret sine høytider med stor pomp og omstendighet.

De romerske gudinnene ble også æret for sin makt til å beskytte og nære liv. De ble antatt å skjenke fruktbarhet til kvinner og avlinger, og de ble ofte påberopt i tider med krig og pest. Som sådan spilte de en viktig rolle i det religiøse og kulturelle livet i Roma.