Geta

Geta
Ca. 1 minutters lesetid

Publius Septimius Geta var en romersk keiser som regjerte fra 209 til 211. Han var sønn av Septimius Severus og Julia Domna. Geta ble gjort til medkeiser sammen med sin far i 198. Han styrte kort tid imperiet etter farens død i 211, men han ble snart drept av broren Caracalla, omfavnet av deres mor.

Geta var en dyktig militærsjef og en effektiv administrator. Imidlertid var han upopulær blant det romerske folket på grunn av sin luksuriøse livsstil og hans forhold til andre menn. Getas regjeringstid var preget av sivil uro og konflikt med det parthiske riket.