Otho

Otho
Ca. 1 minutters lesetid

Den romerske keiseren Otho var en fascinerende skikkelse fra romerrikets historie. Han regjerte i bare tre måneder i 69 e.Kr., under Året med de fire keiserne.

Otho ble født inn i en adelig familie og var medlem av det gamle romerske aristokratiet. Han tjenestegjorde som general i hæren og var gift med Poppaea Sabina.

Da keiser Nero begynte å miste støtten, sluttet Otho seg til konspirasjonen mot ham. Etter Neros selvmord utropte Otho seg til keiser, men han møtte konkurranse fra andre kommende keisere. Til slutt ble han beseiret av sin rival Vitellius og begikk selvmord i stedet for å bli tatt til fange.

Othos korte regjeringstid var turbulent, men den gir likevel et spennende innblikk i romerrikets maktkamper.