Vitellius

Vitellius
Ca. 1 minutters lesetid

Aulus Vitellius ble født inn i en familie av velstående grunneiere i den romerske provinsen Gallia Lugdunensis, i år 15 e.Kr. Faren hans, Lucius Vitellius Lucullus, var en tidligere konsul og guvernør, som hadde samlet en betydelig formue. Aulus arvet denne formuen ved farens død i 40 e.Kr., og brukte den til å konsolidere sin makt i provinsen.

I 68 e.Kr. ble den romerske keiseren Nero styrtet av et opprør ledet av generalen Servius Sulpicius Galba. Galba erklærte seg selv som keiser, men han ble raskt myrdet av en annen general, Marcus Salvius Otho. Otho ble på sin side beseiret av sjefen for legionene i Germania Inferior, Aulus Vitellius.

Vitellius marsjerte mot Roma og tok kontroll over byen med letthet. Imidlertid ble hans regjeringstid kortvarig; i 69 e.Kr. ble Vitellius selv styrtet av hærene til den østlige keiseren, Vespasian. Han ble henrettet og liket kastet i elven Tiberen.