Romertall 8 = VIII

romertall 8 = viii
Ca. 1 minutters lesetid

VIII er romertallet for 8.