XI romertall = 11

xi romertall = 11
Ca. 1 minutters lesetid

XI er romertallet for 11.