keiser augustus

Keiser Augustus ble født som Gaius Octavius på Palatinerhøyden i Roma den 23. september, 63 år f.Kr. Han var romerriket sin første keiser, og styrte fra år 27 f.Kr. til 14 e.Kr. Augustus ble keiser etter at hans adoptivfar Caesar hadde banet veien ved å endre styresettet i Roma til å være en Republikk hvor makten var fordelt på mange ledd, til å bli et Keiserdømme, hvor det var ett overhode. Når Augustus døde en naturlig død i år 14 e.Kr., i en alder av 75, tok hans adoptivsønn Tiberius umiddelbart over keiserdømmet. 

Han gikk først under navnet Octavian og skiftet til Augustus etter at han ble keiser i år 27 f.Kr. Han var også kjent som Caesar Augustus, og huskes for å ha bragt fred til Roma etter en lang periode med krig. Romerriket hadde nemlig vært i krig i over 100 år før Augustus kom til makten. Han brakte fred ved å erobre Egypt, Parthia og Armenia, som alle var plagsomme regioner som hadde skapt problemer tidligere.

Slaget ved Actium

Slaget ved Actium var et sjøslag som ble utkjempet 2. september 31 f.Kr., mellom Augustus på den éne siden av slaget, og Antony og Cleopatra på den andre siden. Dette slaget var en avgjørende seier for Augustus og førte til slutten på Antonys makt. Slaget ved Actium blir ofte sett på som et vendepunkt i verdenshistorien fordi det resulterte i slutten på alle fremtidige kriger mellom Roma og Egypt, som hadde skjedd i århundrer før denne tiden.

Hva utrettet keiser Augustus?

Augustus regnes som en av de viktigste personene i Romas historie. Han var en vellykket general og statsmann, som reformerte det romerske militæret, etablerte fred med stormakter og la et grunnlag for fremtidige keisere å bygge videre på.

  • Han reformerte militæret: han skapte nye legioner, økte lønnssatser, forbedrede treningsstandarder og reduserte soldaters avhengighet av sine befal for deres levebrød

  • Han opprettet fred med stormakter: han inngikk allianser med Egypt (30 f.Kr.), Parthia (20 f.Kr.) og Armenia (36 e.Kr.)

  • Han la et grunnlag for fremtidige keisere å bygge videre på: Augustus ga senatet makten til å kooptere nye medlemmer, og etablerte en presedens for hans etterfølgere som skulle strekke seg til slutten av den vestlige sivilisasjonen på 500-tallet