Keiser Augustus fakta 2022 (romerrikets første keiser)

keiser augustus

Romerrikets første keiser

Keiser Augustus var romerrikets første keiser, og er mest kjent for sine militære seire, politiske reformer og religiøse politikk. Han var også den første keiseren som hadde et arvelig krav på tronen, og som hadde omfattende kunnskap om Romas historie og kultur.

Augustus tok over etter at hans adoptivfar Julius Cæsar hadde banet veien ved å endre styresettet i Roma fra å være en Republikk, hvor makten var fordelt på mange ledd, til å bli et Keiserdømme, hvor det var ett overhode.

Augustus gikk først under navnet Octavian, og skiftet til Augustus etter at han ble keiser i år 27 f.Kr. Han var også kjent som Caesar Augustus, og huskes for å ha bragt fred til Roma etter en lang periode med krig. Romerriket hadde nemlig vært i krig i over 100 år før Augustus kom til makten. I sin posisjon som romerrikets første keiser brakte Augustus fred ved å erobre Egypt, Parthia og Armenia, som alle var plagsomme regioner som hadde skapt problemer tidligere.

Keiser Augustus fakta

Keiser Augustus, også kjent som Gaius Octavius, ble født på Palatinerhøyden i Roma den 23. september, 63 år f.Kr. Som keiser fra år 27 f.Kr. til 14 e.Kr innledet Augustus Pax Romana, en periode med relativ fred som varte i nesten 200 år, fra 27 f.Kr. til 180 f.Kr. Når Augustus døde en naturlig død i år 14 e.Kr., i en alder av 75, tok hans adoptivsønn Tiberius umiddelbart over keiserdømmet.

Augustus er kjent under mange navn: Octavian, Augustus Caesar, Caesar Augustus, Augustus Julius Caesar, og flere, men det er mest vanlig å bruke Octavian for tiden før han ble keiser, og deretter Augustus.

Hvor gammel ble keiser Augustus?

Keiser Augustus ble 75 år gammel. Dette er en svært høy alder å oppnå, sammenlignet med den gjennomsnittlige levealderen i romerriket, som var mellom 22 til 33 år.

Hvordan døde keiser Augustus?

Keiser Augustus døde mest sannsynlig av naturlige årsaker og alderdom. En annen teori, hevdet av biografen Suetonius, er at Augustus sin kone, Livia, forgiftet ham, i frykt for at han skulle bringe tilbake den romerske republikken. Antikke kilder er derimot sjelden til å stole på, da ofte er påvirket av bakenforliggende politiske intensjoner hos forfatterne, eller rett og slett har blitt endret på i senere tid Man kan derfor ikke si med full sikkerhet hva som var årsaken til keiser Augustus død.

Hva var de viktigste tingene keiser Augustus utrettet?

Augustus regnes som en av de viktigste personene i Romas historie. Han var en vellykket general og statsmann, som reformerte det romerske militæret, etablerte fred med stormakter og la et grunnlag for fremtidige keisere å bygge videre på.

  • Han reformerte militæret: han skapte nye legioner, økte lønnssatser, forbedrede treningsstandarder og reduserte soldaters avhengighet av sine befal for deres levebrød.

  • Han opprettet fred med stormakter: han inngikk allianser med Egypt (30 f.Kr.), Parthia (20 f.Kr.) og Armenia (36 e.Kr.).

  • Han la et grunnlag for fremtidige keisere å bygge videre på: Augustus ga senatet makten til å kooptere nye medlemmer, og etablerte en presedens for hans etterfølgere som skulle strekke seg til slutten av den vestlige sivilisasjonen på 500-tallet.

Hva var slaget ved Actium?

Slaget ved Actium var et sjøslag som ble utkjempet 2. september 31 f.Kr., mellom Augustus på den éne siden av slaget, og Antony og Cleopatra på den andre siden. Dette slaget var en avgjørende seier for Augustus og førte til slutten på Antonys makt. Slaget ved Actium blir ofte sett på som et vendepunkt i verdenshistorien fordi det resulterte i slutten på alle fremtidige kriger mellom Roma og Egypt, som hadde pågått i århundrer.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.