Tiberius

tiberius
Ca. 1 minutters lesetid

Tiberius var den andre romerske keiseren og medlem av det julio-claudianske dynastiet. Han regjerte fra 14 til 37 e.Kr. Tiberius var sønn av Tiberius Claudius Nero og Livia, hvor sistnevnte også er kjent som Julia Augusta. Livia ble etter hvert keiser Augustus tredje kone, og dermed en kvalifisert tronarving.

Tiberius liv var preget av en rekke militære kampanjer, kriger og politiske stridigheter. Hans regjeringstid anses generelt for å være en periode med fred og velstand for Roma. Men det hadde også sin del av kontroverser, ettersom han ved mange anledninger ble anklaget for å være en inkompetent keiser som manglet selvkontroll og disiplin.