Patrisier

patrisier
Ca. 1 minutters lesetid

En patrisier er et medlem blant eliteklassen i det gamle Roma. Patrisier-klassen var sammensatt av aristokrati og velstående familier som eide store eiendommer, et konsept som ble kalt «latifundia” på latin. De hadde hele den politiske makten, mens plebeier-klassen besto av småbønder, håndverkere og handelsmenn, som lenge ikke hadde noen politisk påvirkning.

Patrisierne hadde alle viktige posisjoner i regjeringen, og de hadde monopol på handel. De kontrollerte også politikk, kultur og juss. Patrisierne kunne stemme i Romas senat, og de kunne ha hvilken som helst stilling i den romerske hæren.