Romerne

romerne
Ca. 2 minutters lesetid

Romerne var et middelhavsfolk som kom til makten på den italienske halvøya på 700-tallet f.Kr. I løpet av de neste århundrene utvidet de sitt territorium til å omfatte store deler av Europa, Nord-Afrika og Midtøsten.

Den romerske sivilisasjonen var et av de mest innflytelsesrike og mektige imperiene i sin tid. Romerne var et flittig folk, og deres kultur var rik på kunst, litteratur og filosofi. De var også lidenskapelige krigere, og deres militære erobringer bidro til å spre deres innflytelse vidt og bredt. For øvrig var romerne kjent for sine karakteristiske trekk, som deres krøllete hår, korte statur og solbrune hud.

Romerne sin kultur

Romerne sin kultur var i stor grad påvirket av grekerne, og hadde en betydelig innvirkning på utviklingen av den vestlige sivilisasjonen. Kulturen var preget av en sterk militærtradisjon, dedikasjon til offentlig tjeneste, og en rik litterær og kunstnerisk arv. Romerne hadde også en forkjærlighet til mat og vin, og en lidenskap for luksus og nytelse.

På mange måter var romersk kultur det motsatte av grekernes ofte asketiske livsstil. Romerne mente at livet skulle nytes til det fulle, og de verdsatte materiell suksess.

Den romerske kulturen var imidlertid ikke uten sine mangler. Romerne var et svært militaristisk samfunn, og deres ekspansjonistiske ambisjoner førte til århundrer med konflikt. I tillegg var Roma et strengt hierarkisk samfunn, med en liten elite som styrte over en stor bondestand. Denne sosiale strukturen skulle til slutt ta del som en av årsakene til romerrikets fall.

Romerriket nådde sin største utbredelse under keiser Trajan på 100-tallet e.Kr., men begynte etter hvert å avta. På 400-tallet hadde imperiet blitt delt i to deler, og ved slutten av århundret hadde det falt fullstendig.

Til tross for sitt fall, etterlot romerne en varig arv. Deres styresett og lover påvirket påfølgende kulturer, og deres arkitektur kan fortsatt sees i mange moderne byer.