Romersk triumvirat

Romersk triumvirat
Ca. 1 minutters lesetid

Et romersk triumvirat var en politisk ordning som varte i nesten to tiår og hadde en dyp innvirkning på Romas historie. Triumviratet ble dannet i 60 f.Kr. av Julius Caesar, Pompeius og Crassus, som var tre av de mektigste mennene i Roma.

Caesar var en general og politiker med en lojal tilhengerskare, Pompeius var en vellykket militærsjef, og Crassus var en uhyre velstående forretningsmann. Sammen hadde de pengene, den militære makten og den folkelige støtten til å kontrollere Roma.

Triumviratet varte til 53 f.Kr., da Crassus ble drept i kamp og Cæsar og Pompeius vendte seg mot hverandre. Borgerkrigen som fulgte var en av de mest ødeleggende periodene i romersk historie. Til syvende og sist førte det til fremveksten av det romerske keiserdømmet under Augustus Caesar.