Romertall 10 = X

romertall 10 = x
Ca. 1 minutters lesetid

X er romertallet for 10.