Guden Mars

Guden Mars
Ca. 1 minutters lesetid

Den romerske guden Mars var guden for krig og vold. Han ble ofte avbildet som en ung mann, bevæpnet med sverd og skjold. Mars var også skytsguden for den romerske staten. Han ble tilbedt av soldater før de gikk i kamp, og tempelet hans var et av de viktigste i Roma.

Måneden Mars er oppkalt etter Mars, ettersom det var måneden da romerne begynte sine militære kampanjer.

På mange måter symboliserte Mars idealet om romersk makt og storhet.