Væring (vikingene som var den østromerske keiserens livvakt)

væring
Ca. 2 minutters lesetid

På slutten av 700-tallet e.Kr. begynte en ny gruppe leiesoldater fra Skandinavia å gjøre sin tilstedeværelse kjent i det bysantinske riket. Disse mennene, kjent som væringer, ble raskt fremtredende på grunn av deres dyktighet i kamp og deres vilje til å kjempe for alle som kunne betale dem. Historien til væringene er meget interessant, fra deres ydmyke begynnelse som leiesoldater til deres status som keiserens personlige livvakt av elitekrigere.

Væringene ble først fremtredende på slutten av 700-tallet e.Kr., da de begynte å leie seg ut som leiesoldater til forskjellige herskere i det bysantinske riket. Væringene var nordboere, og de fikk raskt et rykte for å være heftige og effektive krigere. I tillegg til deres kampdyktighet var væringene også eksperter på maritime reiser og handel, noe som gjorde dem til verdifulle allierte for enhver hersker som ønsket å kontrollere havene rundt Bysants, også kjent som Konstantinopel.

Etter hvert som væringene ble mer fremtredende, begynte de å ta på seg viktigere roller i det bysantinske riket. I 988 e.Kr. hyret keiser Basil II en gruppe væringer for å hjelpe ham med å slå ned et opprør i Bulgaria. Væringene var så vellykkede at Basil II ga dem tittelen «Imperial Guard.» Fra da av tjente væringene som de personlige livvaktene til de bysantinske keiserne, og de spilte en nøkkelrolle i å forsvare Konstantinopel fra fiendens angrep.

I 1066 e.Kr. hyret keiser Konstantin X Doukas en gruppe væringer for å hjelpe ham med å kjempe mot Seljuk-tyrkerne. Væringene var nok en gang vellykkede, og de vant en avgjørende seier mot Seljuks i slaget ved Manzikert. Denne seieren styrket deres rykte som en av de mest elite kampstyrkene i Bysants.

Væringene var altså en elitegruppe av nordboere som tjente som leiesoldater og livvakter for de bysantinske keiserne. De var kjent for sin dyktighet i kamp og sin maritime ekspertise, og de spilte en nøkkelrolle i å forsvare Konstantinopel fra fiendtlige angrep. Væringene er bare ett eksempel på de mange utenlandske leiesoldatene som utgjorde den keiserlige garde i Bysants.