Vikingtiden

vikingtiden
Ca. 1 minutters lesetid

Vikingtiden er en periode i europeisk historie som spenner over slutten av 800- til begynnelsen av 1000-tallet. Den er preget av den omfattende ekspansjonen av vikingfolket, som reiste på tvers av Europa og utover, og etablerte bosetninger og handelsruter. Vikingene var også kjent for sin dyktighet som krigere, og de deltok ofte i raid og kamper.

En av de mest kjente sidene ved vikingkulturen er deres kontakt med det østlige romerske riket. Tidlig på 900-tallet begynte vikingene å angripe imperiets hovedstad Miklagard (datidens Konstantinopel, som nå er Istanbul). Dette førte til økt kontakt mellom de to kulturene, da vikingene begynte å leie seg ut som leiesoldater for imperiet. Over tid førte denne kontakten til opprettelsen av Varangian Guard, en gruppe vikingkrigere som tjente som livvakter for keiseren.

Vikingtiden tok slutt rundt 1050 e.Kr., da den siste store vikingbosetningen i England ble ødelagt av normannerne. Arven etter vikingene lever imidlertid på mange måter. For eksempel kan deres innflytelse fortsatt sees i dagens Skandinavia, hvor mange stedsnavn har vikingopprinnelse.