Pax Romana

pax romana
Ca. 1 minutters lesetid

Pax Romana er et latinsk begrep som betyr romersk fred. Det var en tid med fred og velstand i det gamle Roma som varte i 200 år, fra 27 f.Kr. til 180 e.Kr. Dette var tiden Roma hadde mest territorium og rikdom, og var det mektigste imperiet i verden.

Pax Romana-tiden startet etter at Augustus ble keiser av Romerriket. Han ønsket å skape stabilitet ved å bringe fred til alle provinsene i imperiet. Augustus var i stand til å gjøre dette fordi han brakte tilbake stabilitet og orden til Roma etter en lang periode med borgerkrig og uro. Han etablerte også et organisert byråkrati som skulle være ansvarlig for å føre journaler, vedlikeholde veier og gi nødhjelp til de fattige.

Velstandstiden tok slutt når keiser Marcus Aurelius døde, og hans sønn Commodus tok over.